ICC 2017 – 香港到深圳大運體育場全地鐵攻略


ICC 2017 深圳賽 <<AC米蘭 vs 拜仁慕尼黑>>

香港到深圳大運體育場全地鐵攻略

註 : 以下為2015年ICC 米蘭打吡時所寫的行程

1.  香港坐火車到羅湖, 過關(建議用e道過關)

如果落馬洲過關大家坐地鐵龍華線, 不過時間搭耐少少

2.  過左香港關, 過埋大陸關 (帶回鄉證), 之後向前行搭深圳地鐵

3. 冇深圳通的大家當然要買飛

4.  大運站 (7蚊人仔) – 張車票係個圓形膠, 好似籌碼咁, 用來DO的

 

5. 坐2個站到老街落車轉3號線雙龍方向

6. 坐左40分鐘到達大運落車

7. 大運站得幾部售票機

8.  C出口 : 落橋轉左去大運體育場 

 

或有時間可以直行去COCOPARK 食野行街先

A :  落天橋直行COCO PARK (←新式時尚商場,可先行食飯或購物)

9. 去球場 : 落天橋轉左一直行一直行一直行廿分鐘左右

 

去到技術學院你就行左一半

見到了球場外觀了:

落SUBWAY

到了:

 

 –  完  –